• info@tarhangeridonusum.com
  • 444 79 04

Başkan'dan

GANI TARHAN

YÖNETIM KURULU BAŞKAN

Değerli Paydaşlarımız,

Bugün çevre konusu, duyarlılığı ve iklim değişikliği, dünyanın bir numaralı gündem maddesidir. Bu nedenle yeni yüzyılda insanlık için hedef; herkesin ve gelecek nesillerin sağlıklı çevrede yaşama, doğal kaynaklardan yararlanma hakkına sahip olabilmesidir.
Bir yandan doğal kaynakların hızla tüketilmesi, diğer yandan üretim ve tüketimden kaynaklanan atıkların oluşturduğu kirlilik, önemli çevresel sorunları beraberinde getirmektedir.Yürürlükte olan Çevre Yasası, atıkların çevreye zarar vermeden uygun biçimde geri kazanım sistemi içinde yeniden değerlendirilmesi ve son nokta olarak bertaraf edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Ülkemizin 2009 tarihinde açılan Avrupa Birliği “Çevre Faslı” gereği 2023 yılına kadar çeşitli hedefler belirlendi. Belirlenen hedefler doğrultusunda, doğal kaynakların akılcı yönetilmesi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir çevrenin bırakılması için çabalar git gide arttırılmaktadır.

Tarhan Geri Dönüşüm Ailesi olarak, çevre ve ekonomiye katkı sağlama doğrultusunda, sürekli olarak çevreye yeni yatırımlar yapıyor, yenilikçi operasyonlar geliştiriyor, deneyimli, iyi yetişmiş profesyonel ekibimizle ürün, hizmet ve çözümlerimizi ve iş yapı süreçlerimizi tüm değer zincirinde ele alarak daha izlenebilir ve kaliteli hale getiriyoruz.

Bu çerçevede, yakaladığımız sürdürülebilir yönetim, çevre politikalarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle büyümenin; siz değerli paydaşlarımızın bizlere sağladığı güven ve destek sermayesi ile önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyorum.

Ve sözümü geri dönüşüm, geleceğe ve ekonomiye yatırımdır diyerek noktalıyorum.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Gani TARHAN