• info@tarhangeridonusum.com
  • 444 79 04

Hakkımızda

Misyon & Vizyon

Misyon
Çağın gerekliliklerine uygun sektörde ki tüm kalite standartlarına sahip olmak, bu standartları uygulamak için mükemmeliyetçi bir yaklaşımı benimsemektir.

Vizyon
Sektörü, küresel boyutta temsil edecek tüm değer zincirine sahip olan sürdürülebilir yapıyı kazanmaktır.

HAKKIMIZDA

TARIHÇE

Geri dönüşüm sektörünün ülkemiz şartlarında başlangıcının, 1990 yıllara dayandığı bilinmektedir.Tarhan ailesi olarak sektöre giriş, Sait Tarhan ve Gani Tarhan kardeşler tarafından 1991 yılında, İstanbul ‘da atık kağıt alım ve satımıyla başlatılmıştır.
O dönemlerde, ülkemizde çöp olarak görülen ambalaj atıkları, geçmişten günümüze değeri fark edilerek belli basli bir sektor haline gelmiştir.

Gerek Çevre Faslı, gerekse diger mevzuatların yayınlanmasıyla git gide gelişen geri dönüşüm, ülkenin farklı bölgelerinde de yayılarak, tesisleşme yoluyla kurumsallaşma sürecine girmiştir.

İşte bu süreçte, Tarhan Geri Dönüşüm oluşumlarını; artan geri dönüşümlü ürün talebiyle yavaş yavaş tamamlamış, Bakanlığın Avrupaya entegre mevzuatları kapsamında aldığı TAT, GDT ve Tehlikesiz Atık Toplama lisanslarla günden güne büyüyerek, Bursa, Tekirdağ, Ankara ve Aksaray tesisleriyle ülke genelinde lider konuma yükselmiştir.

2015 yılı itibari ile gelinen nokta; 6 ilde 16 şube ile toplam 19.000 m2 si kapalı olmak üzere 42.000 m2 alanda faaliyet gösteren Tarhan tesislerinde; 250 çalışan, 20 istihdam edilen Çevre Mühendisi, 63 ambalaj atığı toplama aracı,18 adet tır ve büyük kamyon,7 adet sistemli seyyar kasalı kamyon, 15 adet Disan markalı press, 24 adet kepçeli iş makinası,24 adet yönetim personelinin kullandığı binek araç, 3.500 adet tesislere hizmet eden müşteri aracı ve her bir müşteri aracına hizmet eden 5 personel, 2.000 adet ambalaj atığı konteynırı, ayrıştırma bandı ve press makineleri ile ambalaj atığı toplama ayırma hizmeti vererek, geri dönüşüme ve ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır.

Tarhan Geri Dönüşüm ‘ün yıllık projeksiyonlar kapsamında dünden bugüne sürdürülebilir olmak için temel hedefi; güçlü kadrosu ve kurumsal yapısı ile kalite politikalarını gözeterek, kurum içi ve kurum dışı eğitim ve bilinçlendirme süreçlerini mükemmeliyetçi hale getirerek, ileri teknolojiyi tesislere entegre etmek suretiyle; global yenilikçi yaklaşımları hızlı benimsemek, tüm değer zincirini bünyesinde toplamaktır.